Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych - Krzysztof Stefan MICHAŁKIEWICZ

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych

Mirosław Przewoźnik - dyrektor

Michał Pelczarski - zastępca dyrektora

tel. 22 529 06 00

e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

www.niepelnosprawni.gov.pl/
 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.)

Data publikacji : 01.01.2000

Data modyfikacji : 15.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Beata Żmijewska
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 10758