Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych - Krzysztof Stefan MICHAŁKIEWICZ

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4 a
00-503 Warszawa

Telefon: 22 461 60 00

Adres korespondencyjny Biura: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

www.niepelnosprawni.gov.pl

e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.)

Data publikacji : 01.01.2000

Data modyfikacji : 21.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 11289