Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw Repatriacji

Podstawa powołania: art. 3a ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 z póź. zm.)

Data publikacji : 11.05.2017

Data modyfikacji : 17.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2471