Organy pomocnicze Rady Ministrów

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - działa na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym - z dnia 20 czerwca 1997 r. (z późn. zm.)

Data publikacji : 30.07.2012

Rejestr zmian
Autor : Beata Żmijewska
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3478