Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów

Rada Legislacyjna

Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów istniejącym od 1972 roku. 30 czerwca 2018 r. zakończyła się jej XII kadencja.

Ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów z późn. zm.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie http://www.radalegislacyjna.gov.pl/

Skład Rady Legislacyjnej XIII kadencji

Data publikacji : 01.01.2000

Data modyfikacji : 29.10.2018
Rejestr zmian
Autor : Anna Kowalczyk
Departament Prawny

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 9882