Komisje wspólne

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,  na podstawie przepisów której powołano Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych opublikowana została w Dzienniku Ustaw Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550.

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 74 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych opublikowano w Monitorze Polskim Nr 45, poz. 534.

Informacje dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych publikowane są na stronie internetowej http://www.msw.gov.pl/portal/pl/313/4228/Komisja_Wspolna_Rzadu_i_Mniejszosci_Narodowych_i_Etnicznych.html.

Data publikacji : 23.07.2007

Data modyfikacji : 30.07.2012
Rejestr zmian
Autor : Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba publikująca: root
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 4839