Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw