Ocena wpływu

Rada Ministrów 29 października 2013 r. zapoznała się z propozycjami dotyczącymi nowych wzorów formularzy wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Oceny Wpływu, tj. Testem Regulacyjnym, Oceną Skutków Regulacji (OSR) i Oceną Funkcjonowania Ustawy (OSR ex-post). Nowe wzory formularzy zostały przyjęte przez Komitet Rady Ministrów 12 września 2013 r.

Wprowadzenie jednolitych formularzy ma na celu prezentację w sposób przejrzysty wyników oceny wpływu na każdym etapie prac legislacyjnych. Formularze oceny wpływu są dokumentami zwięzłymi (dominuje układ tabelaryczny), umożliwiają jednak rozszerzenie pól formularza o istotne informacje oraz załączanie dodatkowych analiz.

Zgodnie z zaleceniami OECD i UE oraz Regulaminem pracy Rady Ministrów, Ocena Wpływu jest integralną, priorytetową częścią prac nad projektami dokumentów rządowych i powinna być rozpoczynana przed opracowaniem projektu założeń projektu ustawy, umożliwiając ocenę wszystkich istotnych skutków regulacji i wybór optymalnego rozwiązania.

Pobierz formularz Testu Regulacyjnego

Pobierz formularz OSR

Pobierz formularz OSR ex-post

Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego

Prezentacja formularze OW w nowym Regulaminie pracy Rady Ministrów - przedstawiona przez Ministerstwo Gospodarki 21 października 2013 r. podczas szkolenia "Ocena wpływu i przebieg konsultacji społecznych na podstawie nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów".

 

Data publikacji 2 marca 2012, 15:00

Data modyfikacji 1 września 2015, 10:19
Rejestr zmian
Autor: Biuro Rady Gospodarczej
Osoba publikująca: Małgorzata Juras
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 32939