Postępowanie kwalifikacyjne i mianowanie w służbie cywilnej

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 roku

Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej z wynikiem pozytywnym, z miejscem uprawniającym do mianowania, lub ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego [art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559)].

Akty mianowania otrzymają:

1. pracownicy służby cywilnej, którzy w tym roku przeszli pomyślnie sprawdzian w toku postępowania,

  • uzyskali w toku tego postępowania miejsce, które uprawnia do mianowania w ramach limitu mianowań na dany rok,
  • w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej;

2. absolwenci KSAP, którzy w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej.

W 2018 roku limit mianowań urzędników w służbie cywilnej wynosi 350. W tym roku o mianowanie wnioskowało 35 absolwentów KSAP. 

Uchwała nr 11 zespołu sprawdzającego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie uszeregowania zsumowanych wyników postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 r.


____________________________________________________________
 

OGŁOSZENIE SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ

w sprawie maksymalnej liczby nowych mianowań w roku 2018

 

W związku z wejściem w życie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.  poz. 291), na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn. zm.), ogłasza się, co następuje:

Maksymalna liczba nowych mianowań w roku 2018 wynosi 350.

 

 

Data publikacji : 28.08.2018

Data modyfikacji : 28.08.2018
Rejestr zmian
Autor : Wojciech Zawadzki
Departament Służby Cywilnej

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 14579