Baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy

Poszukujemy pracowników do służby cywilnej na otwartych i konkurencyjnych zasadach – każdy może wziąć udział w naborze, a zwycięża kandydat najlepszy na dane stanowisko. Chcemy zatrudniać osoby, które będą zawodowo, rzetelnie, bezstronnie i politycznie neutralnie wykonywać zadania państwa.

INFORMACJE NA TEMAT OGŁOSZEŃ O NABORACH ORAZ ICH WYNIKÓW

WAŻNE! Ponieważ 1 czerwca 2016 r. uruchomiliśmy nową bazę ogłoszeń, informacje o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej oraz o wynikach naborów tymczasowo będą dostępne w dwóch miejscach:

            (ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki)

 

UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO WPROWADZANIA OGŁOSZEŃ

WAŻNE! W przypadku użytkowników posiadających konta w dotychczasowej bazie ogłoszeń nie należy kierować wniosku o nadanie uprawnień w nowej bazie – konta te zostały przeniesione. Aby zalogować się na przeniesione konto należy postępować zgodnie z instrukcją przekazaną na adres e-mail redaktora ogłoszeń lub zamieszczoną w profilu w dotychczasowej bazie.

Aby założyć konto w bazie ogłoszeń i otrzymać uprawnienia do wprowadzania ogłoszeń i wyników  naborów, należy przesłać elektronicznie wypełniony i podpisany wniosek. Zeskanowany wniosek należy wysłać na adres: login-nabory@kprm.gov.pl

 

Instrukcja wypełniania wniosku:

WAŻNE! Każdy redaktor musi posiadać indywidualny adres e-mail. Nie ma możliwości nadania uprawnień w bazie ogłoszeń osobom z tym samym adresem e-mail.

  1. W pozycji „Nazwa urzędu” należy wpisać urząd, który zgłasza pracowników (redaktorów) z uprawnieniami do wprowadzania ogłoszeń i wyników naborów.
  2. Dane każdego redaktora należy wprowadzić jako oddzielną pozycję – kolejny wiersz.
  3. W kolejnych wierszach należy wpisać dane redaktora (imię, nazwisko, komórka organizacyjna, w której zatrudniony jest redaktor, służbowy adres poczty elektronicznej redaktora).
  4. W kolumnie „Nadanie” i „Odebranie” należy postawić znak „X”, jeżeli uprawnienia mają być nadane (założenie konta pierwszy raz) bądź odebrane (likwidacja konta w przypadku, gdy dana osoba już nie zajmuje się wprowadzaniem informacji w bazie ogłoszeń).
  5. Każdy z redaktorów podpisuje wniosek.
  6. Dyrektor generalny (kierownik) urzędu lub osoba upoważniona podpisuje wniosek.

 

LOGOWANIE REDAKTORÓW OGŁOSZEŃ

Nowa baza ogłoszeń: https://logowanie.nabory.kprm.gov.pl

Dotychczasowa baza ogłoszeń:  https://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/secure/app.test_start_page

 

INNE INFORMACJE DLA REDAKTORÓW OGŁOSZEŃ

Wyznaczeni w instytucjach redaktorzy ogłoszeń odpowiadają za przygotowanie treści ogłoszenia oraz określenie daty jego publikacji. Ogłoszenia są publikowane automatycznie z datą wskazaną przez redaktora ogłoszeń. Od momentu opublikowania ogłoszenia na stronach BIP KPRM nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w jego treści - ani przez osoby wprowadzające, ani przez pracowników Departamentu Służby Cywilnej KPRM. Urząd publikujący ogłoszenie ponosi odpowiedzialność za jego treść.

 

KONTAKT WS. BAZY OGŁOSZEŃ

Ewentualne pytania i problemy prosimy zgłaszać w pierwszej kolejności e-mailem:

pomoc-baza@kprm.gov.pl

Data publikacji 23 maja 2016, 15:00

Data modyfikacji 17 maja 2017, 10:02
Rejestr zmian
Autor: Wojciech Zawadzki

Osoba publikująca: Wojciech Zawadzki
Departament Służby Cywilnej

liczba wejść: 682760