Projekty aktów prawnych powstających w KPRM

Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Data publikacji : 24.11.2017

Rejestr zmian
Autor : Michał Czerepiński
Departament Społeczeństtwa Obywatelskiego, KPRM

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 920