Projekty aktów prawnych powstających w KPRM

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt ustawy o o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - z 13 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie

OSR

Zgoda PRM na procedowanie projektu ustawy

Stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania:

Uwagi nadesłane w ramach konsultacji publicznnych:

 

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - z 10 maja 2017 r. (po uwagach)

Uzasadnienie - z 10 maja 2017 r. (po uwagach)

OSR - z 10 maja 2017 r. (po uwagach)

Odpowiedzi na uwagi do projektu ustawy zgłaszane w ramach uzgodnień:

Pismo Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego do Sekretarza Stałego Komitetu RM

 

 

 

Data publikacji 19 grudnia 2016, 10:00

Data modyfikacji 31 maja 2017, 11:01
Rejestr zmian
Autor: Michał Czerepiński
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, KPRM

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 7994