Praktyki, wolontariaty i staże w KPRM

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów możliwa jest organizacja:

  • praktyki studenckiej,
  • praktyki absolwenckiej,
  • wolontariatu,
  • stażu dla osób bezrobotnych.

Zasady organizacji praktyk, wolontariatu oraz staży dla osób bezrobotnych określa zarządzenie Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, wolontariatów oraz staży dla osób bezrobotnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zasady organizacji praktyk studenckich mają zastosowanie do studentek/studentów polskich szkół wyższych. Wnioski studentek/studentów zagranicznych szkół wyższych będą rozpatrywane w trybie indywidualnym.

Szczegółowe informacje o praktykach, wolontariacie i stażach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można uzyskać pod numerem telefonu 22 694 67 79 oraz adresem mailowym praktyki@kprm.gov.pl .

Formularz zgłoszeniowy

Data publikacji 25 października 2010, 00:00

Rejestr zmianStarsze wersje dokumentu
Autor: Biuro Dyrektora Generalnego KPRM


Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 8870