Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

Realizacja zapisów art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

W BIP KPRM publikowane są uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w  których prawa udziałowe wykonuje Prezes Rady Ministrów i w stosunku do których posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

              

Nazwa Spółki Uchwały WZ/ZW w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów spółek:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Zarząd
Zarząd - Uzasadnienie
Rada Nadzorcza
Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
DALMOR S.A. Zarząd nie pobiera wynagrodzenia Rada Nadzorcza
"Energop" Sp. z o.o. Zarząd Rada Nadzorcza
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Grupa LOTOS S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Zarząd
Zarząd - Uzasadnienie
Rada Nadzorcza
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. Zarząd Rada Nadzorcza
Poczta Polska S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Zarząd
Zarząd - Uzasadnienie
Rada Nadzorcza
Polska Grupa Lotnicza S.A. Zarząd
Zarząd - Uzasadnienie
Rada Nadzorcza
Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zarząd Rada Nadzorcza

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
(zmiana nazwy - wcześniej Chopin Airport Development Sp. z o.o.)

Zarząd
Zarząd - Uzasadnienie
Rada Nadzorcza
Polski Holding Nieruchomości S.A. Zarząd
Zarząd - Uzasadnienie
Rada Nadzorcza
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
"Uzdrowisko Rabka" S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Warszawski Holding Nieruchomości S.A. Zarząd nie pobiera wynagrodzenia Rada Nadzorcza
nie pobiera wynagrodzenia

 

Metadane

Data publikacji : 09.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Sierpińska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry