Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

Realizacja zapisów art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

W BIP KPRM publikowane są uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w  których prawa udziałowe wykonuje Prezes Rady Ministrów i w stosunku do których posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

              

Nazwa Spółki Uchwały WZ/ZW w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów spółek:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
BondSpot S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
DALMOR S.A. Zarząd nie pobiera wynagrodzenia Rada Nadzorcza
Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.o. Zarząd Rada Nadzorcza
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Grupa LOTOS S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Hotele Olsztyn Sp. z o.o. Zarząd Rada Nadzorcza
"INOFAMA" S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Zarząd
Zarząd - Uzasadnienie
Rada Nadzorcza
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Zarząd Rada Nadzorcza
Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. Zarząd Pełnomocnik Wspólnika
Poczta Polska S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Zarząd
Zarząd - Uzasadnienie
Rada Nadzorcza
Polska Grupa Lotnicza S.A. Zarząd
Zarząd - Uzasadnienie
Rada Nadzorcza
Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Polski Holding Nieruchomości S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o. Zarząd Pełnomocnik Wspólnika
Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
"Uzdrowisko Rabka" S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
(zmiana nazwy - wcześniej Elektrownia Chorzów S.A.)
Zarząd Rada Nadzorcza
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Zarząd Pełnomocnik Wspólnika
Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. Zarząd Rada Nadzorcza

 

Data publikacji : 12.10.2018

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Aleksandra Sierpińska
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 231