Postępowania kwalifikacyjne na członka organu zarządzającego

Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na członka zarządu publikowane są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.). Za publikację ogłoszeń odpowiadają rady nadzorcze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, w których ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa, a uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów.