Ogłoszenia

Prezes Rady Ministrów, jako podmiot wykonujący w spółkach uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, w przypadku spółek, w których ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa, jest zobowiązany do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej:

  • ogłoszeń o postępowaniach kwalifikacyjnych na stanowisko członka zarządu - stosownie do § 5. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych,
  • ogłoszeń o sprzedaży aktywów trwałych - stosownie do § 3. 3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji.
Data publikacji : 28.07.2017

Data modyfikacji : 24.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Aleksandra Sierpińska
Departament Skarbu Państwa

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3567