Podmioty nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i  art. 8 ust. 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259) Prezes Rady Ministrów wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz. U z 2017, poz. 10 z poź. zm.) oraz przepisach odrębnych.

Lista podmiotów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów:

  1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000009831
Data publikacji 19 grudnia 2017, 14:00

Rejestr zmianStarsze wersje dokumentu
Autor: Aleksandra Sierpińska
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 8677