Podmioty nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i  art. 8 ust. 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259) Prezes Rady Ministrów wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz. U z 2017, poz. 10 z poź. zm.) oraz przepisach odrębnych.

Lista podmiotów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów:

 1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000009831
 2. Holding KW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000684374
 3. Nieruchomości KW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000684366
 4. Biuro Handlowe „Concret” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000130020
 5. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, KRS 0000014479
 6. Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, KRS 0000047950
 7. Zakład Budowy Naczep Sp. z o.o. z siedzibą w Nieżychowicach, KRS 0000093691
 8. REK-SWED Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Blękwit, KRS 0000222843
 9. Kosmo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000087281
   
Data publikacji 2 listopada 2017, 12:00

Rejestr zmianStarsze wersje dokumentu
Autor: Aleksandra Sierpińska
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 550