Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


dyrektor - Paweł Rybicki

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 12

faks (+48) 22 694 68 69
e-mail do sekretariatu: sekretariatwprm@kprm.gov.pl

 

Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi merytorycznej, organizacyjnej (w tym przygotowania i obsługi wizyt i spotkań krajowych i zagranicznych) oraz kancelaryjno-biurowej (sekretarskiej) Wiceprezesa Rady Ministrów Beaty Szydło;

2)     koordynacji współdziałania Wiceprezesa Rady Ministrów Beaty Szydło z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Rady Ministrów oraz innymi organami państwowymi;

3)     przygotowywania opinii, pism, notatek i analiz dla Wiceprezesa Rady Ministrów Beaty Szydło w zakresie dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia przez Sejm i Senat, Radę Ministrów oraz Stały Komitet Rady Ministrów, z wyłączeniem dokumentów dotyczących obszaru spraw społecznych;

4)     organizowania współpracy Wiceprezesa Rady Ministrów Beaty Szydło z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, w tym kościołami i związkami wyznaniowymi, w zakresie spraw społecznych.

Data publikacji : 01.01.2019

Data modyfikacji : 29.01.2019
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Jolanta Przybył
Biuro Dyrektora Generalnego

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 599