Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament GovTech Polska

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


dyrektor - Justyna Orłowska

zastępca dyrektora - Robert Król

telefon do sekretariatu (+48) 22

faks (+48) 22
e-mail do sekretariatu:dgt@kprm.gov.pl

 

Departament GovTech Polska realizuje zadania w zakresie:

  1. koordynacji prac Zespołu do spraw Programu GovTech Polska oraz wspierania go w wykonywaniu zadań określonych w zarządzeniu nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska (M.P. poz. 423 i 490);
  2. opracowywania i wdrażania innowacyjnych modeli pozyskiwania przez sektor publiczny nowoczesnych technologii;
  3. podnoszenia zdolności administracji publicznej do współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi z branż technologicznych, oraz innych działań mających na celu podniesienie ich poziomu innowacyjności;
  4. nawiązywania i utrzymywania relacji z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o celach działania zbieżnych z celami działania Zespołu, o którym mowa w pkt 1;
  5. wyznaczania kierunków rozwoju ekosystemu innowacji w sektorze publicznym.
Data publikacji : 15.01.2019

Data modyfikacji : 17.01.2019
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 904