Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rządowe Biuro Monitorowania Projektów

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


dyrektor - Tomasz Janka

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 27
e-mail do sekretariatu: rbmp@kprm.gov.pl

 

Rządowe Biuro Monitorowania Projektów realizuje zadania w zakresie:
 

1)     wdrażania jednolitej metodyki monitorowania programów i projektów oraz kultury zarządzania programami i projektami w administracji rządowej;

2)     monitorowania oraz oceny programów i projektów realizowanych w oparciu o metodykę zarządzania programami i projektami;

3)     wspierania podejmowania decyzji przez członków Kierownictwa Kancelarii, przez dostarczanie odpowiedniej jakości informacji o programach i projektach realizowanych w oparciu o metodykę zarządzania i monitorowania programów i projektów;

4)     koordynacji zarządzania kluczowymi programami i projektami w administracji rządowej, realizowanymi w oparciu o metodykę zarządzania programami i projektami;

5)     wspierania zespołów zarządzających i realizujących programy i projekty w oparciu o metodykę zarządzania i monitorowania programów i projektów;

6)     upowszechniania informacji dotyczących metodyk i kultury zarządzania i monitorowania programów i projektów wdrażanych w administracji rządowej;

7)     współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie i monitorowanie programów i projektów.

 

 

Data publikacji : 14.11.2018

Data modyfikacji : 04.02.2019
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1725