Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament Skarbu Państwa

siedziba Departamentu:
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

adres korespondencyjny:
Al. ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

dyrektor -  Mateusz Berger

zastępca dyrektora - Izabela Felczak-Poturnicka

zastępca dyrektora - Marcin Izdebski

 

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 84 78, 694 84 94
faks: (+48) 22 629 80 97

 

Departament Skarbu Państwa realizuje zadania w zakresie:

  1. zapewnienia obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182);
  2. zapewnienia obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055 oraz z 2018 r. poz. 702), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1843 i 2433) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie, w jakim wynikają z nich uprawnienia Prezesa Rady Ministrów dotyczące nadzoru właścicielskiego wobec spółek lub państwowych osób prawnych, a także obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857);
  3. zapewnienia obsługi Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;
  4. monitorowania terminów składania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcję prezesa w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji zobowiązanych do ich złożenia Prezesowi Rady Ministrów, a także analizowania tych oświadczeń i ich przechowywania.
 
Data publikacji : 08.11.2018

Data modyfikacji : 25.02.2019
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3078