Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Centrum Informacyjne Rządu

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor -  Tomasz Matynia

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 28
faks (+48) 22 840 38 10
e-mail: bip@kprm.gov.pl

zastępca dyrektora -  Urszula Bednarz-Brzozowska

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 52

zastępca dyrektora -  Anna Bracik

zastępca dyrektora -  Marta Radosz


telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 52
faks (+48) 22 694 71 27

 

Centrum Informacyjne Rządu realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi informacyjnej i prasowej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, członków Kierownictwa Kancelarii oraz organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów oraz obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej sekretarza stanu, Rzecznika Prasowego Rządu;

2)     tworzenia i udostępniania stron Biuletynu Informacji Publicznej właściwych dla Kancelarii oraz merytorycznej obsługi stron internetowych Kancelarii, a także wydawania publikacji informacyjno-promocyjnych o pracach Rady Ministrów, działaniach Prezesa Rady Ministrów oraz o innych wydarzeniach związanych z działalnością Kancelarii, w tym prowadzenia dokumentacji fotograficznej wydarzeń z udziałem Prezesa Rady Ministrów;

3)     udzielania odpowiedzi w zakresie dostępu do informacji publicznej, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii, w tym wykonywania zadań związanych z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;

4)     koordynacji aktywności ministerstw i urzędów wojewódzkich w mediach społecznościowych.

Data publikacji : 10.08.2018

Data modyfikacji : 22.02.2019
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 5378