Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament Spraw Społecznych

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

dyrektor - Kamil Fijałkowski

zastępca dyrektora - Dariusz Kępka

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 12
faks: (+48) 22 694 68 03
e-mail: dss@kprm.gov.pl

 

 Departament Spraw Społecznych realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi merytorycznej Wiceprezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, w tym opracowywania opinii do dokumentów rządowych oraz uwag przedkładanych pod obrady Komitetu Społecznego Rady Ministrów oraz Rady Ministrów, z uwzględnieniem ustaleń Komitetu Społecznego Rady Ministrów;

2)     przygotowywania, na potrzeby Wiceprezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, Przewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów, opinii na temat zgodności projektów dokumentów rządowych z przyjętymi przez Radę Ministrów programami społecznymi, a także opiniowania projektów dokumentów kierowanych do Wiceprezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, Przewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów oraz koordynowania przebiegu uzgodnień międzyresortowych tych projektów w Kancelarii;

3)     obsługi merytorycznej i organizacyjnej Komitetu Społecznego Rady Ministrów, w tym nadzorowania obiegu dokumentów w sprawach kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Społeczny Rady Ministrów, opracowywania protokołów ustaleń posiedzeń Komitetu Społecznego Rady Ministrów oraz monitorowania realizacji ustaleń w nich ujętych, a także udostępniania na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektów aktów normatywnych kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Społeczny Rady Ministrów.

Data publikacji : 30.07.2018

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Jolanta Przybył
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3027