Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Al. Ujazdowskie1/3
00-583 Warszawa

 

zastępca dyrektora - Krzysztof Motyk - wyznaczony do kierowania pracami Departamentu

zastępca dyrektora - Piotr Piotrowski

zastępca dyrektora - Agnieszka Rymsza
 

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 29
faks (+48) 22 694 72 34

 

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w zakresie:

a)     przygotowywania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, tworzenia przyjaznego temu rozwojowi prawodawstwa, a także planowania i realizowania działania nadzorczego i kontrolnego w odniesieniu do organizacji pożytku publicznego,

b)     działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz prowadzenia dialogu obywatelskiego z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, w tym przeprowadzania konsultacji publicznych;

2)     realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Szefa Kancelarii funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

3)     obsługi merytorycznej i organizacyjnej sekretarza stanu Adama Lipińskiego, Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, w tym w zakresie zadań wynikających z odrębnych przepisów, a także wynikających z nadzoru nad Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia oraz Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego;

4)     obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Rady do Spraw Uchodźców, Zespołu do spraw realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej, Komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnianie osób, które pełniły funkcje publiczne, oraz innych pełnomocników, zespołów i rad – w zakresie ustalonym przez Szefa Kancelarii.

Data publikacji : 30.07.2018

Data modyfikacji : 04.10.2018
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Jolanta Przybył
Biuro Dyrektora Generalnego

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3157