Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament Pomocy Humanitarnej

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

dyrektor - Sylwia Kochel-Pacocha

zastępca dyrektora - Grzegorz Dostatni 

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 49
faks: (+48) 22 694 68 03
e-mail: dph@kprm.gov.pl

 

Departament Pomocy Humanitarnej realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi merytorycznej oraz organizacyjnej Ministra – Członka Rady Ministrów Beaty Kempy, w tym opracowywania projektów pism, przygotowywania opinii, opracowywania projektów aktów prawnych, organizowania współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z organizacjami pozarządowymi, a także obsługi merytorycznej, koncepcyjnej oraz organizacyjno-technicznej wizyt i spotkań krajowych i zagranicznych Ministra – Członka Rady Ministrów Beaty Kempy;

2)     współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ministerstwami i urzędami centralnymi, w tym w szczególności z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w zakresie udzielania pomocy humanitarnej;

3)     opiniowania dokumentów rządowych, w tym w szczególności aktów normatywnych, oraz proponowania zmian w obszarze pomocy humanitarnej;

4)     budowania i kształtowania relacji z opinią publiczną i mediami, w tym promowania, upowszechniania i propagowania problematyki pomocy humanitarnej oraz prowadzenia polityki informacyjnej z zakresu działań Ministra – Członka Rady Ministrów Beaty Kempy.

.

Data publikacji : 30.07.2018

Data modyfikacji : 07.08.2018
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Jolanta Przybył
Biuro Dyrektora Generalnego

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3684