Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego

 

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


dyrektor - Mariusz Skowroński

zastępca dyrektora - Mikołaj Miącz

zastępca dyrektora - Tomasz Trautsolt

zastępca dyrektora - Tomasz Śpiewak

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 00

faks (+48) 22  694 64 81
e-mail do sekretariatu: dkpl@kprm.gov.pl

 

Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego realizuje zadania w zakresie:

1)     opracowywania, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów oraz członków Kierownictwa Kancelarii:

a)     analiz, ocen i opinii dotyczących problematyki wchodzącej w szczególności w zakres działów administracji rządowej,

b)     opinii, materiałów do dokumentów rządowych oraz uwag przedkładanych pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów;

2)     merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej obsługi prac Rady Ministrów, Sekretarza Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

3)     przygotowywania ostatecznej redakcji projektów ustaw i aktów normatywnych przyjętych przez Radę Ministrów oraz wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii, a także przekazywania projektów ustaw do Sejmu oraz aktów prawnych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów do publikacji;

4)     prowadzenia Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz Wykazu prac pozalegislacyjnych;

5)     przygotowywania projektów decyzji w sprawie przyznawania środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz analiz i opinii dotyczących dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.

Data publikacji : 30.07.2018

Data modyfikacji : 11.02.2019
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 7069