Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Centrum Oceny Administracji

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


dyrektor - Kamil Mroczka

zastępca dyrektora - Małgorzata Sokołowska

zastępca dyrektora - Maciej Tomczak

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 36
faks (+48) 22 694 68 25
e-mail do sekretariatu: coa@kprm.gov.pl

 

Centrum Oceny Administracji realizuje zadania w zakresie:

1)     sporządzania ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich realizacji na podstawie działalności analitycznej, nadzorczej i kontrolnej, przygotowywania koncepcji doskonalenia funkcjonowania administracji rządowej oraz realizacji zadań publicznych;

2)     nadzoru nad działalnością podmiotów na mocy odrębnych przepisów sprawowanego przez Prezesa Rady Ministrów w zakresie niepowierzonym innym organom lub komórkom organizacyjnym Kancelarii;

3)     koordynacji przez Prezesa Rady Ministrów działalności kontrolnej w administracji rządowej, w tym doskonalenia funkcji oceniająco-weryfikacyjnych i jakości kontroli oraz koordynacji współpracy Prezesa Rady Ministrów z Najwyższą Izbą Kontroli;

4)     realizacji poszczególnych rodzajów kontroli, zgodnie z planem kontroli albo zleceniem wydanym przez Szefa Kancelarii lub Prezesa Rady Ministrów, w zakresie niepowierzonym innym komórkom organizacyjnym Kancelarii.

 

Data publikacji : 30.07.2018

Data wytworzenia : 28.07.2017
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Jolanta Przybył
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 4596