Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Biuro Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Anna Wójcik

zastępca dyrektora - Izabela Antos

zastępca dyrektora - Monika Roguska

zastępca dyrektora - Rafał Siemianowski


telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 70
faks (+48) 22 694 70 53
e-mail do sekretariatu: bprm@kprm.gov.pl

 

Biuro Prezesa Rady Ministrów realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Prezesa Rady Ministrów, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii oraz Zastępcy Szefa Kancelarii;

2)     koordynacji polityki kadrowej realizowanej w administracji rządowej oraz powoływania i odwoływania członków organów kolegialnych i opiniodawczych, a także realizacji obsługi spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii oraz doradców i asystentów politycznych zatrudnionych w Kancelarii;

3)     spraw związanych z realizacją kompetencji Prezesa Rady Ministrów w sprawach orderów, odznaczeń oraz świadczeń specjalnych;

4)     obsługi kancelaryjno-biurowej (sekretarskiej) wyznaczonych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym BPRM członków kierownictwa Kancelarii.


  1.  
Data publikacji : 30.07.2018

Data modyfikacji : 07.08.2018
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Jolanta Przybył
Biuro Dyrektora Generalnego

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 6962