Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Centrum Informacyjne Rządu

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

tel. do sekretariatu: (+48) 22 694 61 02
faks (+48) 22 840 38 10
e-mail: bip@kprm.gov.pl 

Izabela Morawska - dyrektor
telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 28, 22 694 67 30
faks (+48) 22 840 38 10

Urszula Bednarz-Brzozowska - zastępca dyrektora
telefon do sekretariatu (+48) 22 628 85 75, 22 694 61 81
faks (+48) 22 694 71 27

 

Centrum Informacyjne Rządu realizuje zadania w zakresie:

 

 1. obsługi informacyjnej i prasowej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów oraz innych organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi ministerstw i urzędów centralnych organów administracji rządowej;
 2. koordynacji przygotowań oraz obsługi wizyt i spotkań krajowych Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Szefa Kancelarii i Zastępcy Szefa Kancelarii;
 3. wynikającym z zarządzenia Dyrektora Generalnego w sprawie organizacji w Kancelarii lotów Prezesa Rady Ministrów oraz innych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii;
 4. obsługi medialnej wizyt i spotkań krajowych oraz międzynarodowych Prezesa Rady Ministrów, a także wizyt w Rzeczypospolitej Polskiej gości zagranicznych Prezesa Rady Ministrów;
 5. realizowania kampanii informacyjnych dotyczących prac Prezesa Rady Ministrów;
 6. kreowania zadań z zakresu relacji z mediami oraz opinią publiczną – public relations, mających na celu tworzenie wizerunku medialnego Prezesa Rady Ministrów oraz promocję prac Prezesa Rady Ministrów;
 7. wydawania publikacji informacyjno-promocyjnych o działalności Prezesa Rady Ministrów, pracach Rady Ministrów i innych wydarzeniach związanych z działalnością Kancelarii;
 8. monitoringu prasy i mediów elektronicznych, sporządzania na tej podstawie codziennych raportów oraz bieżącego informowania o wydarzeniach w kraju i na świecie;
 9. obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej właściwego sekretarza stanu oraz Rzecznika Prasowego Rządu;
 10. merytorycznej obsługi stron internetowych Kancelarii;
 11. tworzenia i udostępniania stron Biuletynu Informacji Publicznej, właściwych dla Kancelarii, oraz udzielania odpowiedzi dotyczących dostępu do informacji publicznej, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii, oraz wykonywanie zadań związanych z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych.
Data publikacji : 28.03.2018

Data modyfikacji : 04.11.2014
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 11565