Nagrody Premiera

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2014 - wyróżnieni w roku 2015

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne, stanowiące załącznik do Obwieszczenia

Skład Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów - kadencja 2013-2015 

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 75 20

Data publikacji : 1 lutego 2012, 14:00

Data modyfikacji : 5 października 2015, 11:45
Rejestr zmianStarsze wersje dokumentu
Autor dokumentu: Jolanta Cwilich-Mikołajczyk

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 88068