Nagrody Premiera

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne, stanowiące załącznik do Obwieszczenia oraz rozporządzenie zmieniające

Skład Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów - kadencja 2016-2018 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 69 63

Data publikacji : 01.02.2012

Data modyfikacji : 30.11.2018
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Katarzyna Tyman-Koc
Departament Komitetu Rady Ministrów KPRM

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 184212