Nagrody Premiera

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

W związku z wejściem  w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) dotychczasowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne utraciło moc prawną.

Trwają obecnie prace nad przygotowaniem nowego rozporządzenia na podstawie art. 364 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które będzie regulować tryb i zasady przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe.

Rozporządzenie wraz z wzorem wniosku zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po przyjęciu.


Skład Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów - kadencja 2016-2018 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 69 63

Data publikacji : 01.02.2012

Data modyfikacji : 02.01.2019
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Katarzyna Tyman-Koc
Centrum Oceny Administracji

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 205228