Nagrody Premiera

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Informacja o terminach przyjmowania wniosków

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie

Wniosek o przyznanie nagrody - załącznik do rozporządzenia

Wymagane dokumenty

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych

 

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 69 63

 

Skład Zespołu ds. Nagród - kadencja 2019-2023

 

Data publikacji : 01.02.2012

Data modyfikacji : 18.09.2019
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Katarzyna Tyman-Koc
Centrum Oceny Administracji

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 218600