Nagrody Premiera

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (zmienione rozporządzeniem z dnia 25 stycznia 2012 r.)

 

Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2011 - wyróżnieni w roku 2012

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2010 - wyróżnieni w roku 2011

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2009 - wyróżnieni w roku 2010

Skład Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów - kadencja 2010-2012 

 

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa 

tel. 22 694 75 20 lub 22 694 72 09

Data publikacji : 01.02.2012

Data modyfikacji : 03.08.2012
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Jolant Cwilich-Mikołajczyk
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 9584