Nagrody Premiera

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne, wydłużony zostaje termin składania wniosków o nagrody w roku 2012 do 29 lutego.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne

Formularz  zgody na przetwarzanie danych osobowych

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2010

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2009

Skład Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów - kadencja 2010-2012 

 

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa 

tel. 22 694 75 20 lub 22 694 72 09

Data publikacji : 01.02.2012

Data modyfikacji : 01.02.2012
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Jolant Cwilich-Mikołajczyk
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1307