Majątek i budżet KPRM

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu państwa cz. 16 KPRM do 28 lutego 2017 r.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu państwa środków europejskich cz. 16 KPRM do 28 lutego 2017 r.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu państwa cz.16_KPRM za rok 2016

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich cz.16_KPRM za rok 2016

 

Majątek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

stan na 31 grudnia 2015 r.

    w zł
Lp. Rodzaj grupy Wartość netto:
1. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 393 298 046,99
1.1 grunty 328 871 000,00
1.2 budynki, lokale 50 615 017,87
1.3 urządzenia techniczne i maszyny 13 558 363,14
1.4 inne środki trwałe 253 665,98
2. Pozostałe środki trwałe 9 896 553,94
3. Wartości niematerialne i prawne 1 678 971,54
4. Wyposażenie pozabilansowe 3 123 588,32
Data publikacji 24 czerwca 2016, 09:00

Data modyfikacji 22 marca 2017, 07:57
Rejestr zmian
Autor: Agnieszka Cofałka

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1327