Kontrole na rzecz Szefa Służby Cywilnej

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) Szef Służby Cywilnej może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej. Kontrola ta od 1 stycznia 2012 r. przeprowadzana jest w trybie ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Od marca 2009 r. na wniosek Szefa Służby Cywilnej kontrolami w zakresie zarządzania służbą cywilną w porządku prawnym określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej objęto następujące urzędy:

 • Małopolski Urząd Wojewódzki
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Środowiska
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

W latach 2012-2013 przeprowadzono pierwszą kontrolę koordynowaną w administracji rządowej w obszarze zatrudniania osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej. W czynnościach kontrolnych uczestniczyły następujące ministerstwa:

 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Data publikacji : 24.11.2010

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Piotr Krasiński
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 5114