BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/dzialalnosc-lobbingowa/4639,Zgloszenie-zainteresowania-pracami-nad-projektem-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zasad.html
2020-01-22, 06:19

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych ustaw

Zgłoszenie zainteresowania

Metadane

Data publikacji : 29.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Bejnarowicz Chartered Institute of Management Accountants
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony