BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prezentuje organizację i działania urzędu, którego zadaniem jest zapewnienie sprawnego wykonywania konstytucyjnych i ustawowych zadań rządu i premiera. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zakres informacji dostępnych w BIP KPRM obejmuje:

  • podstawy prawne działania KPRM (status prawny, przedmiot działalności i kompetencje);
  • pracę w służbie cywilnej (wyszukiwarka informacji o naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w całej Polsce, w rządowej administracji centralnej i terenowej, w tym zespolonej do poziomu powiatu);
  • mianowania w służbie cywilnej (informacje o corocznych egzaminach - postępowaniu kwalifikacyjnym - dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie, formularz wniosku o mianowanie dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej);  
  • projekty aktów prawnych powstających w KPRM (informacja o procesie legislacyjnym);
  • kontrole przeprowadzane przez Kancelarię PRM - zgodnie z Rozporządzeniem z 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez KPRM (Dz.U. nr 146, poz. 1414) - dotyczące realizacji zadań wskazanych przez Radę Ministrów lub premiera;
  • zarządzenia Szefa i Dyrektora Generalnego KPRM (możliwość złożenia wniosku o udostępnienie ww. informacji);
  • informacje o majątku KPRM;
  • dostęp do archiwum KPRM (struktura zasobów Akt Jawnych KPRM oraz informacja, gdzie należy złożyć wniosek o dostęp do archiwum);
  • wykaz nagród przyznawanych przez premiera za działalność naukową i naukowo-techniczną;
  • pracę w instytucjach Unii Europejskiej (aktualne ogłoszenia o pracy).

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nieudostępnione poprzez wyłożenie lub wywieszenie w urzędzie, można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresami:
dziennikarze@kprm.gov.pl - służącym wyłącznie do przesyłania pytań od dziennikarzy,
bip@kprm.gov.pl - przeznaczonym do przesyłania pytań przez obywateli
oraz pisemnie lub telefonując pod numer 22 694 7474.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach BIP
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Data publikacji : 26 marca 2008, 00:00

Data modyfikacji : 29 marca 2012, 12:08
Autor: Robert Szaniawski, CIR

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1110780