BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prezentuje organizację i działania urzędu, którego zadaniem jest zapewnienie sprawnego wykonywania konstytucyjnych i ustawowych zadań rządu i premiera. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zakres informacji dostępnych w BIP KPRM obejmuje:

  • podstawy prawne działania KPRM (status prawny, przedmiot działalności i kompetencje);
  • pracę w służbie cywilnej (wyszukiwarka informacji o naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w całej Polsce, w rządowej administracji centralnej i terenowej, w tym zespolonej do poziomu powiatu);
  • mianowania w służbie cywilnej (informacje o corocznych egzaminach - postępowaniu kwalifikacyjnym - dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie, formularz wniosku o mianowanie dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej); 
  • projekty aktów prawnych powstających w KPRM (informacja o procesie legislacyjnym);
  • kontrole przeprowadzane przez Kancelarię PRM - zgodnie z Rozporządzeniem z 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez KPRM (Dz.U. nr 146, poz. 1414) - dotyczące realizacji zadań wskazanych przez Radę Ministrów lub premiera;
  • zarządzenia Szefa i Dyrektora Generalnego KPRM (możliwość złożenia wniosku o udostępnienie ww. informacji);
  • informacje o majątku KPRM;
  • dostęp do archiwum KPRM (struktura zasobów Akt Jawnych KPRM oraz informacja, gdzie należy złożyć wniosek o dostęp do archiwum);
  • wykaz nagród przyznawanych przez premiera za działalność naukową i naukowo-techniczną;
  • pracę w instytucjach Unii Europejskiej (aktualne ogłoszenia o pracy).

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek.

Wnioski elektroniczne należy kierować na następujące adresy:

dziennikarze@kprm.gov.pl - służący wyłącznie do przesyłania pytań od dziennikarzy,

bip@kprm.gov.pl - przeznaczony do przesyłania pytań przez obywateli.

Można składać je również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub telefonując pod numery: 22 694 74 74 (dziennikarze), 22 694 74 70 (obywatele).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Data publikacji : 26.03.2008

Data modyfikacji : 21.04.2016
Rejestr zmian
Autor : Robert Szaniawski, CIR
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2074915